Medailón Ancient Sun/mosadz + pozlátená oceľ

Dostupnosť: Na sklade
  • Popis
  • Cena poštovného

(eng below)

Medailón Ancient Sun z kolekcie Long Lost. Slnko predstavuje život, energiu.. Je to symbol, ktorý vždy tvoril veľkú a dôležitú súčasť života ľudí. Akoby aj nie, slnko je jedným z elementov, ktorý umožnil život na našej planéte. Inštinktívne sa k nemu otáča aj fauna a flóra...

Mosadzný medailón s motívom slnka, vyrobený technikou odlievania do piesku. Prívesok je na jemnej retiazke z pozlátenej chirurgickej ocele. Každý kus je vyrobený ručne, môžu sa teda objaviť mierne odlišnosti, ktoré však nie sú závadou. Prívesok voľne visí na guličkovej retiazke z chirurgickej ocele. Povrch prívesku má organickú, nepravidelnú štruktúru a patinu.

 Starostlivosť:

Prívesky sú vyrobené z mosadze (zliatina medi a zinku), jej prirodzeným procesom je tmavnutie. Patina je jej súčasťou a má svoje čaro, no ak preferujete mať svoje šperky lesklé a bez patiny, pokúste sa riadiť podľa týchto pravidiel: 

Pri každom nosení ich preleštite suchou handričkou na čistenie šperkov, ktorú vám pribalíme k objednávke. Šperky môžete umyť mydlom a teplou vodou avšak dôkladne ich vysušte. To isté platí aj pri umývaní rúk, mosadz nekoroduje ale vlhkosť môže spôsobiť stmavnutie materiálu a zafarbenie pokožky. Zafarbenie vám neuškodí, zmyjete ho jednoducho vodou a mydlom, telesný pot taktiež môže spôsobiť jemné zafarbenie a oxidáciu. Mosadz nie je drahý kov, preto je nutné rátať s náročnejšou starostlivosťou a vyššie spomenutým. Ak budete šperky pravidelne čistiť a skladovať ich na suchom mieste ich vzhľad pretrvá. Oxidácia mosadze sa dá vždy vyčistiť handričkou po prípade môžete použiť aj prípravok na čistenie mosadzných šperkov.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

-

Ancient Sun earrings from the Long Lost collection.

The sun represents life, energy... It is a symbol that has always formed a large and important part of people's lives. Which seems only natural as the sun is one of the elements that made life possible on our planet.

Brass medallion with a sun motif, made using the sand casting technique. Each piece is made by hand, so slight differences may appear, but this is not a defect. The chain is made of gold plated surgical steel. The surface of the pendant has an organic, irregular structure and patina.

Care:

The jewellery is made of brass (an alloy of copper and zinc), its natural process is darkening. Patina is part of it and has its charm, but if you prefer to have your jewellery shiny and without patina, try to follow these rules:

Every time you wear them, polish them with a dry jewellery cleaning cloth, which will be included with your order. You can wash the jewellery with soap and warm water, but dry it thoroughly. The same applies to hand washing, brass does not rust, but moisture can darken the material and discolor your skin. The discoloration will not harm you, you simply wash it off with soap and water, body sweat can also cause subtle discoloration and oxidation. Brass is not a precious metal, so it is necessary to expect more demanding care and the aforementioned. If you regularly clean the jewellery and store it in a dry place, its appearance will last. Oxidation of brass can always be cleaned with a cloth, you can also use a product for cleaning brass jewellery, however make sure it will not come in contact with the steel components.

If you have any further questions, please contact us.