Šálka black MASS

15,-€
Dostupnosť: Na sklade
  • Popis
  • Cena poštovného

(eng below)

Black MASS je hra s hmotou, dialóg tvorcu s materiálom, plynutie času a priestor pre živelnú tvorivosť a náhodu. Doslova hmota, ktorá žije vlastným životom. Inšpirované hĺbkou čiernej matnej farby, tmavých prírodných povrchov a materiálom samotným.

Šálky sú modelované ručne z hliny s jemným šamotom s vyrývanou štruktúrou. Sú dvakrát pálené, glazované čiernou matnou a bielou matnou glazúrou. Každý kus je mierne odlišný.

Vhodné sú na espresso alebo zelený čaj ak obľubujete čajový rituál :)

-

Black MASS is a game with the material, a dialogue between the creator and the mass itself, the passage of time and space for spontaneous creativity and chance. Literally matter that lives a life of its own. Inspired by the depth of black matte color, dark natural surfaces and the material itself.

The cups are modeled by hand from clay with fine grain. Fired twice, glazed with black matte and white matte glaze. Each piece is slightly different.

They are suitable for espresso or green tea if you like the tea ritual :)